Công trình thang máy gia đình chú Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN

Công trình thang máy gia đình chú Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN 7

Công trình thang máy gia đình chú Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN 8

Công trình thang máy gia đình chú Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN 9