Tác giả: Chuyên Gia Thang Máy Nguyễn Đình Hiệp

Nguyễn Đình Hiệp là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ và kinh doanh thang máy. Anh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này và là 1 chuyên gia có kiến thức sâu rộng.